wysiwyg website creator software download

Internationaal Duikerarts niveau 1

6 DAAGSE OPLEIDING CONFORM DE OPLEIDINGSEISEN VAN HET DIVING MEDICAL ADVISORY COMMITTEE (DMAC) EN HET EUROPEAN DIVING TECHNOLOGY COMMITTEE (EDTC)

De opleiding

Na de succesvolle eerste opleidingsrondes in 2013 (23 artsen) en 2015 (15 deelnemers) organiseren VUB en NELOS eind 2016 de volgende opleiding tot ‘Internationaal Duikerarts Niveau 1’.

Duiken is een sport waarbij de fysieke paraatheid van de duiker van levensbelang is. Een goede medische screening bij de start en een competente opvolging van (sport)duikers moet erover waken dat duikers in optimale conditie het water ingaan.

De opleiding ‘Duikerarts niveau 1’ wordt ingericht om aan geïnteresseerde artsen de kans te bieden zich in deze specifieke materie bij te scholen en zodoende aan die hoge kwaliteitseisen te kunnen voldoen.

Het aangeboden programma is conform de opleidingseisen van het Diving Medical Advisory Committee (DMAC) en het European Diving Technology Committee (EDTC). Mits minimum aanwezigheid van 80% van de contacturen en het afleggen van een finale (theoretische) proef bekomt u een erkenning als ’Internationaal Duikerarts niveau 1’ (Medical Examiner of Divers). Dit certificaat laat u toe zowel sport- als professionele duikers medisch te keuren. (Een tweede zittijd is mogelijk).

inschrijven

EEN INITIATIEF VAN Vrije Universiteit Brussel en Nelos Nederlandstalige Liga voor Onderwatersport

DOELGROEP Artsen die het sportmedisch onderzoek van duikers correct wensen uit te voeren.

LOCATIE Vrije Universiteit Brussel, campus Oefenplein, Pleinlaan 2, 1050 Brussel (Etterbeek). Ingang 8, gebouw L (theorie en praktijk)

PRIJS 800 euro, overschrijven op rek nr BE10 0013 4095 7504 (GEBABEBB) met vermelding WDCO300/MFYSINK6. Inclusief syllabi, maaltijden en verzekering tijdens theorie en praktijk.

INFO info@duikerarts.be

inschrijven

Zaterdag 15/10/16

Fysica: Dr. I. Dekelver;
Fysiologie: Dr. J. De Regt en Dr. M. Keyaerts;
Duiken als beroep: Dr. R. Vanden Eede.

Zaterdag 19/11/16

Barotraumata: Dr. D. De Raedt;
Decompressieongevallen: Dr. H. Van Bogaert.

Zaterdag 10/12/16

Intoxicaties: Dr. F. Galant;
Duiken met Nitrox, Trimix,..: Dr. F. Gallant;
To caisson or not to caisson: Dr. P. Germonpré.

Zaterdag 14/01/17

Fitness To Dive: Dr. H. Van Bogaert;
Medicatie en duiken: Dr. I. Dekelver;
Casussen: Dr. I. Dekelver.

Zaterdag 11/02/17 of 18/02/17

(afhankelijk van zwembad)

VM: workshops/praktisch:
Dhr. K. Van der Auwera: duikcomputer;
Dhr. P. Smout: duikmateriaal;
Dr. H. Engels: EHBO bij duiken;
NM: duikinitiatie olv Dhr. K. Van der Auwera
(en Dr. I. Dekelver)

Zaterdag 11/03/17 EN zaterdag 18/03/2016

Examen.

Inschrijven

Ik schrijf mij in voor de 6-daagse vorming Duikerarts niveau 1. Minimum 10, maximum 20 artsen kunnen de opleiding volgen. Indien het quotum niet gehaald wordt, wordt het inschrijvingsgeld (- € 50 administratieve kost) teruggestort. De inschrijving is definitief na storten van het inschrijvingsgeld. Indien u na betaling en niet later dan 1 maand voor aanvang beslist de opleiding toch niet te volgen wordt 80% van het inschrijvingsgeld teruggestort.

Minimum 10, maximum 20 artsen kunnen de opleiding volgen. Indien het quotum niet gehaald wordt, wordt het inschrijvingsgeld (- € 50 administratieve kost) teruggestort. De inschrijving is definitief na storten van het inschrijvingsgeld. Indien u na betaling en niet later dan 1 maand voor aanvang beslist de opleiding toch niet te volgen wordt 80% van het inschrijvingsgeld teruggestort.